Çalışma Alanları

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması ve ilgili hizmetlere erişim CİSÜ Platformu’nun temel çalışma alanıdır. Bu kapsamda CİSÜ aşağıdaki alanlarda kanıta dayalı savunuculuk ve araştırma çalışmaları yürütmeyi hedefler.

  • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hak ve hizmetlerine ilişkin izleme faaliyetleri,
  • Kriz durumlarında cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması için kapasite geliştirme ve yayın faaliyetleri,
  • Kapsamlı ve yaşa uygun cinsel sağlık eğitimlerinin yaygınlaşması için savunuculuk çalışmaları,
  • Karşılanmayan aile planlaması ihtiyaçlarına yönelik savunuculuk ve araştırma faaliyetleri,
  • Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgi ve danışmanlık hizmetlerine erişimi.