Nasıl Üye Olunur?

CİSÜ Plaformu ile nasıl ilişkilenebiliriz? 


CİSÜ Platformu’nun yapısı Üyeler, Destekçiler, Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları ve Sekretaryadan oluşur. 


Üyeler, hak temelli çalışan ve Politika Belgesi’nde belirtilen amaç ve ilkeleri benimseyen kuruluşlar (STÖ’ler, üniversiteler, meslek odaları) ve tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatiflerden oluşur. 

Platform üyelerinin, Yürütme Kurulu ve çalışma grubu üyelerinin toplantılara ve faaliyetlere aktif katılımları ve geri bildirimde bulunmaları beklenir. Üyelerin Platform kararlarında oy hakkı vardır. 


Destekçiler, Politika Belgesi’nde belirtilen amaç ve ilkeleri kabul eden, Platforma üye olmamakla birlikte çalışmalarına katılmak ve destek vermek isteyen kuruluş, inisiyatif veya bireylerden oluşur. 

Destekçilerin Platform kararlarında oy hakkı yoktur. Bununla birlikte, Destekçiler Platformun savunuculuk ve farkındalık çalışmalarına aktif destek verebilir, konu bazlı çalışma gruplarının çalışmalarına dahil edilebilirler.


CİSÜ Platformu’na Üye veya Destekçi olmak için nasıl başvuru yapabiliriz? 


  1. Üye olmak isteyen kuruluşlar ve inisiyatifler, Sekretaryaya yazılı olarak başvurabilir veya Platform Sekretaryası, Yürütme Kurulu’na ve üyelere danışarak, Platformun amaç ve ilkelerine uygun biçimde, hak temelli çalışma yürüten kuruluşlar ve inisiyatiflere Platforma üye olmaları önerisini yazılı olarak sunabilir. 
  2. Üye adaylardan başvuru belgeleri* (Üyelik Başvuru Formu, Mutabakat Tutanağı, kuruluşlar için ayrıca Platform Politika Belgesi’ni kabul ettiklerini belirten Yürütme Kurulu kararı) alınır ve değerlendirme süreci başlar. 2. Başvurusu alınan adaylar, platform üyelerinin onayına yazılı olarak sunulur ve 10 gün içinde görüşler alınır. Üyelik reddi ancak platformun Politika Belgesi’nde belirtilen amaç ve ilkelere aykırılık nedeniyle olur. 
  3. Üyelik başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde süreç tamamlanır. 
  4. Yürütme Kurulu ve üyelerin onayıyla davet gönderilen üye adayları başvuru süreci sonunda doğrudan üyeliğe kabul edilir. 
  5. Üyeler Platform çalışmalarını etkin biçimde takip etmek üzere kurumlarından 2 temsilci belirler ve Sekretaryaya bildirirler.

Destekçi olmak isteyen kuruluş, inisiyatif veya bireyler Sekretaryaya yazılı olarak başvurabilir veya Platform Sekretaryası Yürütme Kurulu ve üyelere danışarak kuruluş, inisiyatif ve bireylere Destekçi olmaları önerisini yazılı olarak sunabilir.


* Üyelik başvurusu yapacak adaylar gerekli belgeleri info@cisuplatform.org.tr adresine mail atarak edinebilirler.