Misyon & Vizyon

Misyon

Misyon; Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin ve haklarının kadınlar ve gençler başta olmak üzere herkes için en yüksek düzeyde gerçekleşmesi için;

Uluslararası sözleşmeler ve yasalar kapsamında tanımlanmış CS-ÜS hizmetlerinin erişilebilirliğini destekler,

Cinsel haklar ve üreme hakları konusunda farkındalığı artırır,

Cinsel sağlık ve üreme sağlığında kritik alanlara ilişkin veri temelli savunuculuk faaliyetleri yürütür.

Vizyon

Vizyon; CİSÜ tüm bireylerin insan haklarından ve sağlık haklarından yararlanabildikleri adil ve sürdürülebilir bir dünya için çalışır.