Platform Yapısı

Yürütme Kurulu

Asil Üyeler

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH – YÇ)

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği (KAHDEM)

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (SGYD)

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Sağlık Hakkı Derneği


Yedek Üyeler

Ebelikte Eğitim Araştırma geliştirme Derneği (EBEARGE)

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

Sekretarya

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)

Çalışma Grupları

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ( CYBE ) Çalışma Grubu

Cinsel Farkındalık Çalışma Grubu

Kadın+ Sağlığı Çalışma Grubu