Platform Yapısı

Yürütme Kurulu

Asil Üyeler

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH – YÇ)

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği (KAHDEM)

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (SGYD)

Tohum Otizm Vakfı

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)

Yedek Üye

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Sekretarya

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)

Çalışma Grupları

Kanıta Dayalı Savunuculuk Çalışma Grubu

İletişim, Diyalog ve İçerik Çalışma Grubu

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ( CYBE ) Çalışma Grubu

Cinsel Farkındalık Çalışma Grubu